நீா்வைப் பொன்னையனுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது

நீா்வைப் பொன்னையனுக்கு இலங்கையின் அதியுயா் இலக்கிய விருதாகிய சாகித்திய ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

1 Comment

  1. Congratulations and best wishes.