ஸ்ரீ கணேசா முன்பள்ளியில் வருடாந்த கலைவிழா

நீர்வேலி மத்தி  ஸ்ரீ கணேசா முன்பள்ளியில் வருடாந்த கலைவிழா 09.12.2017 சனிக்கிழமை பி.ப 1.30 மணியளவில் நிலையத்தலைவர் ச.க.முருகையா தலைமையில் நடைபெறவுள்ள மேற்படி விழாவில் பிரதம விருந்தினராக வலி கிழக்கு பிரதேச சபைத்தலைவர் திரு.ஜெலீபன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளார்.

0 Comments