பூங்காவனத்திருவிழா படங்கள்.


மேலும் வாசிக்க

கொடியிறக்கக் காட்சிகள் -காணொளி

தீர்த்தத்திருவிழா – படங்கள்2

மேலும் வாசிக்க

தீர்த்தத்திருவிழா – படங்கள்1

மேலும் வாசிக்க

தீர்த்தத்திருவிழா -காணொளி

இணையம் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

www.newneervely.com – நீர்வேலி இணையமானது Drone Camera மூலமாக அரசகேசரி விநாயகனின் தேர்த்திருவிழாவினை வானத்தில் இருந்து ஒளிபரப்பியிருந்தது.இதற்கு பிரான்ஸ் நாட்டில் வதியும் நீர்வேலியைச் சேர்ந்த விநாயகனின் அடியவர் திரு.மகேந்திரன் கேசவன் அதற்கான செலவினை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். அவருக்கு எமது www.newneervely.com  இணையம் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

குறிப்பு – Drone Camera மூலமாக எடுக்கப்படுகின்ற வீடியோக்களிற்கு ஒலி இடம்பெறுவதில்லை. இதனை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

வாருங்கள் எங்கள் நீர்வேலியின் அழகை இரசிக்கலாம்.

அரசகேசரிப்பிள்ளையார் தேர்த்திருவிழா3

மேலும் வாசிக்க

அரசகேசரிப்பிள்ளையார் தேர்த்திருவிழா2

மேலும் வாசிக்க

அரசகேசரிப்பிள்ளையார் தேர்த்திருவிழா

மேலும் வாசிக்க

அரசகேசரிப்பிள்ளையார் தேர்த்திருவிழா -Ariel view