10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

[:ta]அத்தியாரில் ஒரு மாணவி மட்டும் சித்தி[:]

[:ta]அத்தியாரில் ஒரு மாணவி மட்டும் சித்தியடைந்துள்ளார். செல்வி றிபானா 175 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளார். கடந்த வருடத்தினை விட இந்த ஆண்டு அதிக வெட்டுப்புள்ளி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சித்தியடைந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக காணப்படுகின்றது.[:]

0 Comments

Leave A Reply