10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

அத்தியாரில் சைக்கிள் கொட்டகைக்கு ( 20.06.2015)இன்று நாள் அத்திவாரம் இடப்பட்டது

1 Comment

  1. Very pleased to see the 1step in building the cycle storage facilities.

Leave A Reply