10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

அத்தியாரில் சைக்கிள் கொட்டகைக்கு ( 20.06.2015)இன்று நாள் அத்திவாரம் இடப்பட்டது

1 Comment

  1. Very pleased to see the 1step in building the cycle storage facilities.