10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

[:ta]அத்தியாரில் நடைபெற்ற தயாராணி ரீச்சரின்“ சேவை நயப்பு விழா”[:]

1 Comment

  1. We are very much appreciating Thayarani Teacher’s delegated long services to My School & many students have been benefited.

    Eng.K.Sivapalasundaram
    Additional Director General of Irrigation Department, Colombo
    21-01-2017