10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

[:ta]அத்தியாரில் நடைபெற்ற தயாராணி ரீச்சரின்“ சேவை நயப்பு விழா”[:]

1 Comment

  1. We are very much appreciating Thayarani Teacher’s delegated long services to My School & many students have been benefited.

    Eng.K.Sivapalasundaram
    Additional Director General of Irrigation Department, Colombo
    21-01-2017

Leave A Reply