10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

அத்தியாரில் நடைபெற்ற மரதன் ஓட்ட நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டுக்குரிய வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டியின் முதல் நிகழ்வான வீதியோட்ட நிகழ்வுகள் 18.01.2020 சனிக்கிழமை காலை 6.00 மணியளவில் நடைபெற்றது.

1ம் இடம் – ஸ்ரீ .சாருஜன் (சிகிரியா )
2ம் இடம் – ஜீ .நாகேஸ்வரன் (சிகிரியா )
3ம் இடம் – உ .சஞ்ஜே (சிகிரியா )
0 Comments

Leave A Reply