10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

அத்தியார் அதிபர் திரு.செ.பத்மநாதன் அவர்களுக்கு மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் உயர்-மரியாதை செய்துள்ளனர்.

DSCF8290அத்தியார்  அதிபர்  திரு. செ.பத்மநாதன் அவர்களுக்கு  மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இன்று 05.09.2014  வெள்ளிக்கிழமை  உயர்- மரியாதை  செய்துள்ளனர். நாளையுடன் 06.09.2014  அதிபர்  சேவையில்  இருந்து  ஓய்வுபெறும்  அதிபர் திரு.செ.பத்மநாதன் அவர்களுக்கு  மாணவர்கள்  உயர்-மரியாதை  செய்தனர்.  நாளை பாடசாலை விடுமுறை என்பதனால் இன்றே  மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பிரியாவிடைவைபவத்தினை நடாத்தியுள்ளனர்DSCF8228DSCF8229DSCF8230DSCF8231DSCF8232DSCF8233DSCF8236DSCF8237DSCF8238DSCF8240DSCF8248DSCF8249DSCF8250DSCF8253DSCF8254DSCF8255DSCF8256DSCF8257DSCF8258DSCF8259DSCF8260DSCF8262DSCF8264DSCF8265DSCF8266DSCF8267DSCF8268DSCF8269DSCF8271DSCF8272DSCF8275DSCF8276DSCF8278DSCF8279DSCF8281DSCF8282DSCF8285DSCF8286DSCF8290DSCF8296DSCF8297DSCF8299DSCF8300DSCF8301DSCF8309DSCF8310DSCF8311DSCF8312DSCF8313DSCF8314DSCF8316DSCF8319DSCF8321DSCF8322DSCF8323DSCF8325DSCF8326DSCF8327DSCF8329DSCF8330DSCF8331DSCF83320″ height=”488″ class=”alignleft size-full wp-image-11924″ />DSCF8241DSCF8243DSCF8244DSCF8245DSCF8247DSCF8246://newneervely.com/wp-content/uploads/2014/09/DSCF8207.jpg” alt=”DSCF8207″ width=”650″ height=”488″ />

1DSCF8209DSCF8211DSCF8213DSCF8218DSCF8221DSCF8223

1 Comment

  1. Mr Pathmanathan deserves commendation for his services to AHC. He will be fondly remembered for his efforts to make a mark on the history of the school. Best wishes from the UK.

Leave A Reply