10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

அத்தியார் இந்து கல்லூரி -அதி சிறந்த புள்ளிகள்

479742_1143625189001201_275நீர்வேலி அத்தியார் இந்து கல்லூரி மாணவன்யேசுராசா செனிஸ்ரன் O/L பரீட்சையில் 7A,2B என அதி சிறந்த புள்ளிகள் பெற்றுள்ளார்.

2 Comments

  1. Well done! best wishes for the future, not just for யேசுராசா செனிஸ்ரன் but also for all other har working students.Keep working hard.

  2. Well done! best wishes for the future, not just for யேசுராசா செனிஸ்ரன் but also for all other hard working students.Keep working hard.

Leave A Reply