10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

வாசிகசாலை

சிவசங்கர பண்டிதர் ஞாபகார்த்த நூலகம்

சிவசங்கர பண்டிதர் ஞாபகார்த்த நூலகத்தின் தற்போதய நிலை இது.ஆரம்ப காலங்களில் இந்த சனசமூகநிலையமே அதிகளவான வாசகர்களைக் கொண்டு இருந்தது.நாட்டு சூழ்நிலைகாரணமாக குழம்பிப்போயிருந்த இந் நிலையம் தற்போது இயங்கத்தொடங்கயுள்ளது.மேலும்  அபிவிருத்தியை எதிர்பார்த்த்து நிற்கிறது இந்நிலையம்

100_2833

100_2836

100_2834

100_2835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

கணேசா நூல் நிலையம்