10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

இந்தியத்தணைத் தூதுவரால் நூல்கள் அன்பளிப்பு

14.12.2016 அன்று சீ.சீ.த.க பாடசாலைக்கென இந்தியத்தணைத் தூதுவரால் நூல்கள் ஒரு தொகுதி  அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு பாடசாலையில் நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவின் போது இந்தியத்தணைத் தூதுவர் பிரதம விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருந்தார்.

0 Comments

Leave A Reply