10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

இந்து இளைஞர் மன்றத்தினால் மின்விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டன

நீர்வேலி தெற்கு இந்து இளைஞர் மன்றத்தினாரால் கரந்தன் வீதியில் முக்கியமான இடங்களில் மின்விளக்குகள் 28.12.2019 அன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளன.


 

0 Comments