10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

இந்து இளைஞர் மன்றத்தினால் மின்விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டன

நீர்வேலி தெற்கு இந்து இளைஞர் மன்றத்தினாரால் கரந்தன் வீதியில் முக்கியமான இடங்களில் மின்விளக்குகள் 28.12.2019 அன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளன.


 

0 Comments

Leave A Reply