10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

உலக ஆசிரியர் தினம் இன்று அத்தியார் இந்துவில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது

1 Comment

 1. வணக்கம்.
  ஒரு நாட்டின் நல்லறிவுசார் சமூகத்தை உருவாக்குதல், அந்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், பண்புகளையும், நிர்வாகத்திறனையும் வெளிக்கொணர்வதில் பங்குளவர்கள் ஆசிரிய்ரகளே.
  அப்பட்டர்களை போற்றுவதும் கெளரவிப்பதும் சமூகத்தனரின் கடமையாகும்.
  அந்த வகையில் அவர்களுக்குகென்றொரு
  நாளில் நீர்வை மக்கள் பழைய மாணவர்கள் நலன்
  விரும்பகளின் ஏற்பட்டில் செயற்பட்டவர்களுக்கு
  நன்றிகள் பல. முயறச்சிக்கும் வாழ்க வாழக.

Leave A Reply