10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

ஓய்வூதியம் பெறுவோரை வங்கிகளுக்கு செல்வதற்கு இராணுவத்தினர் உதவி

நீர்வேலி J/269 கிராம சேவகர் பிரிவில் ஓய்வூதியம் பெறுவோரை வங்கிகளுக்கு செல்வதற்கு இராணுவத்தினர் பஸ் ஒழுங்கு செய்து காலை முதல் ஏற்றி இறக்கி வருகின்றனர்.அத்துடன் வங்கிகளில் நெருக்கடி இல்லது பொலிஸாரும் இவர்களுக்கு உதவிகளை செய்து வருகின்றனர்.

(நன்றி -நிரூஜன்)

0 Comments

Leave A Reply