10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கனடா நலன்புரிச்சங்கத்தின் வாழையடி வாழை 2012 புகைப்படங்கள்

 2கனடா நலன்புரிச்சங்கத்தின் வாழையடி வாழை 2012 -அலுவலகரீதியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் நலன்புரிச்சங்க நிர்வாகத்தினரால் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன.

526590_10151408518008022_1653164978_n

563211_10151408521918022_1669696930_n
2 845563112_10151408519178022_73560034_n487466_10151408520828022_142190837_n
13

539853_10151408839013022_1100941078_n

3

12

59704_10151408849438022_741429581_n

382234_10151408848478022_206098838_n
426128_10151408577348022_1798482375_n
426128_10151408577348022_1798482375_n
480501_10151408551483022_686207110_n
481403_10151408562193022_598580160_n
522134_10151408842588022_1990196039_n
529136_10151408843593022_328853867_n
531550_10151408555588022_172131648_n

0 Comments

Leave A Reply