10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கரந்தனில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழா

1 Comment

  1. It is not easy to run a successful school for such a long time. This school achieves amazing results every year, sets a good example to many other schools, particularly in Neervely. People can pour all the money in, build infrastructure and all that but schools achieve good results if students, parents and teachers work hard on a regular basis! It seems all works well here at this school. When T. Veluppilai(TV) master was principal, CC school was doing well, Attiar was okay too, Karanthan school was not a top priority for students/parents, now it seems that all parents want to send their children to Karanthan school. This says everything about the past and present teachers of this great school. Well done!!!

Leave A Reply