10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கரந்தனில் பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்ட்ட முதல்நாள் வேலைத்திட்டங்கள்

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல்நாளில் அதிபர் ஆசிரியர்கள் இணைந்து துப்பரவு பணியில் ஈடுபுட்டனர். அத்துடன் பொதுச்சுகாதாரப்பரீசோதகர் திரு.வி.துவாரகனினால் சுகாதார  ஆலோசனைகள் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

0 Comments

Leave A Reply