10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

கரந்தனில் பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்ட்ட முதல்நாள் வேலைத்திட்டங்கள்

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல்நாளில் அதிபர் ஆசிரியர்கள் இணைந்து துப்பரவு பணியில் ஈடுபுட்டனர். அத்துடன் பொதுச்சுகாதாரப்பரீசோதகர் திரு.வி.துவாரகனினால் சுகாதார  ஆலோசனைகள் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

0 Comments