10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

இராமுப்பிள்ளையில் விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம் திறக்கப்பட்டது

நீர்வேலி கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம் இன்று 26.02.2016 வெள்ளிக்கிழமை வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர் திரு.தெய்வேந்திரராஜா அவர்களால் திறந்துவைக்கப்பட்டது.

DSCN9846DSCN9867

DSCN9869DSCN9836DSCN9841DSCN9842DSCN9843DSCN9844DSCN9845DSCN9846DSCN9847DSCN9848DSCN9849DSCN9850DSCN9851DSCN9852DSCN9853DSCN9854DSCN9855DSCN9855DSCN9856DSCN9857DSCN9858DSCN9859DSCN9860DSCN9861DSCN9862DSCN9863DSCN9864DSCN9865DSCN9864DSCN9867DSCN9868DSCN9869

 

1 Comment

  1. There is something good about this school, is it the Head teacher? Teachers? Pupils? or Parents? may be everything is good! This school has been consistently punching above its weight, the transformation since its inception has been nothing short of exceptional! Perhaps other schools in Neervely can learn a lot from this school.

Leave A Reply