10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை நூலகத்திற்கு நூல்கள் அன்பளிப்பு

2கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தின் நூலகத்திற்கு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினருமாகிய தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் 30.10.2014 வியாழக்கிழமை அன்று அன்பளிப்பு செய்துள்ளார்.

1

2

0 Comments

Leave A Reply