10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை நூலகத்திற்கு நூல்கள் அன்பளிப்பு

2கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தின் நூலகத்திற்கு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினருமாகிய தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் 30.10.2014 வியாழக்கிழமை அன்று அன்பளிப்பு செய்துள்ளார்.

1

2

0 Comments