10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலய மதில் வேலைகளுக்காக உதவி

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலய மதில் கட்டும் பணிக்காக நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கம் கனடா அமைப்பினர் ஒரு இலட்சத்து இருபத்தாறாயிரம் ரூபா (1200 $) நிதியினை வழங்கியுள்ளனர். ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டு நிதிப்பற்றாக்குறை காரணமாக நிறைவடையாமல் காணப்பட்ட வேலைகள் நீர்வேலி நலன்புரிச்சங்கத்தினரின் உதவியால்  பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

0 Comments

Leave A Reply