10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்திற்கு உதவி

06.07.2020 அன்று பாடசாலைகள் ஆரம்பமாகவுள்ளமையை கருத்தில் கொண்டு கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலய மாணவர்களின் சுகாதார மேம்பாட்டிற்கு இலண்டனில் வதியும்  பாடசாலையின் பழைய மாணவி நந்தகோபன் சிவப்பிரியா  ஆறாயிரம் ரூபா (6000) பெறுமதியான தளபாடங்களை வழங்கியுள்ளார். அவருக்கு பாடசாலைச்சமூகம் சார்பில் நன்றிகள் தெரிவிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

0 Comments

Leave A Reply