10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

கரந்தன்-சிவபூதராயர் வீதிபுனரமைத்தல்

 அங்கஐன் இராமநாதனின் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் யாழ் மாவட்டம்
நீர்வேலி மேற்கு j-270 சிவபூதராயர் வீதிபுனரமைத்தல் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

0 Comments