10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கரந்தன்-சிவபூதராயர் வீதிபுனரமைத்தல்

 அங்கஐன் இராமநாதனின் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் யாழ் மாவட்டம்
நீர்வேலி மேற்கு j-270 சிவபூதராயர் வீதிபுனரமைத்தல் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

0 Comments

Leave A Reply