10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கரந்தன் பாடசாலையில் துப்பரவுப்பணி

கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை பாடசாலையில் துப்பரவுப்பணி 26.06.2020 வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றுள்ளது. பாடசாலையின் பழைய மாணவர்களும் பாடசாலையின் அபிவிருத்திச் சங்கமும் இணைந்து மேற்படி துப்பரவுப்பணியினை மேற்கொண்டிருந்தனர்.

0 Comments

Leave A Reply