10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கிராமசக்தி மக்கள் சங்கத்திற்கு அடிக்கல்

கோப்பாய் தொகுதி(சப்ரிக் கமக்) நீறைவான-கிராமம் -அபிவிருத்திதிட்டம் -யாழ் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுதலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய கெளரவ அங்கயன் இராமநாதன் அவர்களினால் “நிறைவான கிராமம் “திட்டத்தின் கீழ் 10 இலட்சம் ரூபா நீதி ஒதுக்கீட்டில்நீர்வேலிவடக்கு j-269 கிராம பிரிவில் உள்ளகிராமசக்தி மக்கள் சங்கத்திற்கான கட்டிடத்திற்கு 11.12.2020 அன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது

0 Comments

Leave A Reply