10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கும்பம் சுற்றுதலும் கும்பத்தண்ணீர் ஊற்றலும் -தீர்த்தத்திருவிழா

0 Comments

Leave A Reply