10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

சித்திரைப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு கண்காட்சியும் விற்பனையும்

சித்திரைப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு
கூட்டுறவச் சங்கம் இணைந்து நாடாத்து கண்காட்சியும் விற்பனையும்
இடம் – வலிகிழக்கு பலநோக்கு கூட்டுறவுச்சங்கம் தலைமை காரியலய 3/3 மண்டபம்- நீர்வேலி
காலம்- 05.04.2021 – 13.04.2021 ( தினமும் காலை 8.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை)
பெறக்கூடிய பொருட்கள்
வலிகிழக்கு பலநோக்கு கூட்டுறவுச்சங்கம் உற்பத்தி பொருட்கள்
பனை தென்னை வள அ.கூ.ச உற்பத்தி பொருட்கள்
கால்நடை வளர்ப்போர் கூட்டுறவுச்சங்கம் உற்பத்தி பொருட்கள்
சித்த மருத்துவ கூட்டுறவுச்சங்கம் உற்பத்தி
பொருட்கள் வாழைக்குலை சங்க உற்பத்தி பொருட்கள்
புடவை நெசவாளர் கூட்டுறவுச்சங்கம் உற்பத்தி பொருட்கள்
தோல் பொருள் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவுச்சங்கம் உற்பத்தி பொருட்கள்

0 Comments

Leave A Reply