10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

சீ.சீ.த.க பாடசாலையின் பரிசளிப்பு விழா பிற்போடப்பட்டுள்ளது

தற்போது நிலவும் அசாதாராண காலநிலை காரணமாக 02.12.2016 வெள்ளிக்கிழமை பி.ப 2.00 மணியளவில்  நீர்வேலி  சீ.சீ.த.க பாடசாலையில் நடைபெறவிருந்த பரிசளிப்பு விழா பிற்போடப்பட்டுள்ளது எனவும் மறு திகதி பின்னர் அறிவிப்பதாகவும்  பாடசாலையின் அதிபர் அறிவித்துள்ளார்.

0 Comments

Leave A Reply