10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

[:ta]சீ.சீ.த.க பாடசாலை அதிபர் சமாதான நீதவானாக சத்தியப்பிரமாணம்[:]

[:ta]சீ.சீ.த.க.பாடசாலை அதிபர் தில்லைநாதன் ரவீந்திரநாதன் அவர்கள் இன்று நீதிபதி பிரேம்சங்கர் அவர்கள் முன்னிலையில் சமாதான நீதவானாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார். வாழ்த்துக்கள் அதிபர் தில்லைநாதன் ரவீந்திரநாதன் அவர்களே.

[:]

0 Comments

Leave A Reply