newneervely.com, நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்

சீ.சீ.த.க பாடசாலை ஆசிரியரும் அதிபரும் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

111வடமாகாண கல்வித்திணைக்களம் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் மாணவர்களை 100 சித்தி பெற வைத்த ஆசிரியர்களையும் அதிபர்களையும் ளெரவித்தது. அதில் நீர்வேலி சீ.சீ.த.க பாடசாலை ஆசிரியரும் அதிபரும் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

111

2222

0 Comments