10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நடைமுறை படுத்தபடவுள்ள “நிறைவான கிராமம் “

வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட கிராமசேவகர் பிரிவுகளுக்கும் நடைமுறை படுத்தபடவுள்ள “நிறைவான கிராமம் “என்ற ஒவ்வொரு கிராமத்துக்குமான அபிவிருத்தி திட்டத்தினை நேரடியாக கள ஆய்வு செய்வதற்கு அங்க ஐன் அனியினர் விஐயம்





















0 Comments

Leave A Reply