10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

ஆட்டோ

த.கணேசமூர்த்தி

0775359906

கரந்தன் வீதி
நீர்வேலி தெற்கு
நீர்வேலி

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

தீபன்

0771676490

வீரபத்திரர் கோவிலடி
நீர்வேலி தெற்கு
நீர்வேலி

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ராசன்

0776008017

பூதர்மடம்
நீர்வேலி தெற்கு
நீர்வேலி

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ரவி

0770891683

கமாட்சி அம்பாள் கோவிலடி
நீர்வேலி வடக்கு
நீர்வேலி.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

யுவன்

 

கரந்தன் வீதி

கந்தசாமி கோவிலடி

நீர்வேலி தெற்கு
நீர்வேலி

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0778905133

சபேஸ்

அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி அருகாமை

நீர்வேலி வடக்கு
நீர்வேலி.

…………………………………………………………….

தயான்

0774089067

நீர்வேலிச்சந்தி

நீர்வேலி.

…………………………………………………………..

சண்முகநாதன்

அத்தியார் பாடசாலைக்கு அருகாமையில்

…………………………………………………………………

சுதா (கரந்தன் )

0771630988

……………………………………………………