10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

கட்டிடப்பொருட்கள்

  • தணிகை ரேடர்ஸ் (குமார் ) கரந்தன் வீதி நீர்வேலி தெற்கு நீர்வேலி 0777733340

 

  • செல்வம் ஹாட்வெயார் – அத்தியார் பாடசாலைக்கு அருகில் 

 

  • பவாணி களஞ்சியம்-ராசன் கடை- இராச வீதி நீர்வேலி

 

  • மயூரி இரும்பகம்- குறுக்கு றோட் நீர்வேலி வடக்கு நீர்வேலி