10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

ரக்ரர்

  • ஞானேந்திரம் – பங்கரடி கரந்தன் சந்திக்கு அருகாமையில்
  • சுதன் கரந்தன் சந்தி
  • கண்ணன் -கரந்தன் சந்தி