10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

லாண்ட்மாஸ்ரர்

இராசதுரை

0772189155
வெங்காயச்சங்கத்தடி

கரந்தன் வீதி
நீர்வேலி தெற்கு
நீர்வேலி