10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

லொறி

லம்போதரன் 

கரந்தன் நீர்வேலி

0776341328

……………………………………………………………..

தாஸ்

0770503713

நீர்வேலி தெற்கு நீர்வேலி.

……………………………………………………………………

குமார் – TATA

0777872944

மாசிவன் சந்தி
நீர்வேலி சந்தி நீர்வேலி.

………………………………………………………………………