10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

ஹயஸ்

ஹயஸ் (Hiace  Van) 

விசாந்தன்(பொக்கான்)
0773176328

மாசிவன் சந்தி ,நீர்வேலி வடக்கு நீர்வேலி.

…………………………………………………………………………….

செங்கீரன்

மாசிவன் சந்தி ,

நீர்வேலி வடக்கு

நீர்வேலி.

0777251262

…………………………………………………………………………………..

பிரசாத்(பற்றக்ஸ்)

மாசிவன்  ,

நீர்வேலி வடக்கு

நீர்வேலி.

0778177750

………………………………………………………………………………………

லோகதீபன்

மாசிவன்  ,

நீர்வேலி வடக்கு

நீர்வேலி.

…………………………………………………………………………….

கந்தசாமி தனேசன்

பங்கரடி

நீர்வேலி ஜங்கரன் சங்கத்தடி

0777161842

……………………………………………………………………..

மோகன்

கரந்தன் சந்தியில் இருந்து ராசன் கடைப்பக்கம் 20 மீற்றர் துாரத்தில்

0774550773

……………………………………………………………………