10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

கன்ரர்,வடி

தவராஜா

0771103384

கமாட்சி அம்பாள் கோவிலடி
நீர்வேலி வடக்கு
நீர்வேலி.

CANTER

28 SRI 9260

MAHENDRA (bady)

P.T 5400

…………………………………………………………………………………………..

பிள்ளையார் கோவிலடி உதயன்

0776129464

 

……………………………………..