10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கன்ரர்,வடி

தவராஜா

0771103384

கமாட்சி அம்பாள் கோவிலடி
நீர்வேலி வடக்கு
நீர்வேலி.

CANTER

28 SRI 9260

MAHENDRA (bady)

P.T 5400

…………………………………………………………………………………………..

பிள்ளையார் கோவிலடி உதயன்

0776129464

 

……………………………………..