10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வேலிப் பாடசாலை அதிபர்களின் வாழ்த்துக்கள்..

C2_0245நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி , நீர்வேலி வடக்கு றோ.க.த.க பாடசாலை , கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம் , சீ . சீ. தமிழ்க்கலவன் பாடசாலை மற்றும் பாலர் பகல்விடுதி என்பவற்றின் வாழ்த்துக்கள் உள்ளே ….

IMG_1742

IMG_1745IMG_1739IMG_1750IMG_1733

0 Comments

Leave A Reply