10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி இந்துமயானம் திருத்தம்- தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது

நீர்வேலி தெற்கு இல் “சபிரி கமக்”. சமுதாயமட்ட கிராம அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிதிட்டத்தின் (2020) கீழ் நீர்வேலி தெற்கு இந்துமயான வீதி திருத்துவதற்கு 2மில்லியன் ரூபா கிடைப்பதற்காக எல்லா பகுதி மக்களும் ஆதரவாக திட்டமுன்மொழிவைஏற்றுக் கொண்டனர். இது மிகவும் அவசியமான ஒரு செயற்பாடு ஆகும்.நீர்வேலி தெற்கு மக்கள் நீர்வேலி தெற்கு இந்துமயான வீதியை பயன்படுத்தமுடியாமல் நீண்டகாலமாக பெயன்படுத்த முடியாமல் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இம் முயற்சியில் ஈடும் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள் உரித்தாகுக.


0 Comments

Leave A Reply