10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

கனடா வாழ் நீர்வேலி நண்பர்களினால் Rs.265000அன்பளிப்பு

நீர்வேலி இந்து இளைஞர் மன்றத்திற்கு கனடா வாழ் நீர்வேலி நண்பர்களினால் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து ஜயாயிரம் ரூபா (Rs.265000) அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நீர்வேலியின் முக்கிய வீதிகள் மற்றும் சந்திகளுக்கு மின் விளக்கு பொருத்துவதற்கு இதனை பயன்படுத்த உள்ளோம். இவ் நிதியினை தந்துதவிய கனடா வாழ் நீர்வேலி நண்பர்களுக்கு நீர்வேலியில் வசிக்கும் மக்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

0 Comments

Leave A Reply