10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி கரந்தன்-ஊரெழு வீதி காப்பெட் வீதிவேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

0 Comments

Leave A Reply