10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி குறுக்கு வீதியின் அவலநிலை

 

எமது அழகிய நீர்வேலிக்கிராமத்தின் பிரதான வீதிகளில் இதுவும் ஒன்று. பருத்தித்துறை வீதியையும் பலாலி வீதியையும் இணைப்பதால் “குறுக்கு வீதி” என்ற பெயரை பெறுகின்றது. ஆயினும் யுத்தம் முடிந்து பின்னரான அபிவிருத்தி யுத்தத்தில் இன்று வரை அகப்படாத ஒரு வீதியாக இது உள்ளது. பாடசாலை மாணவர்கள், விவசாயிகள், விசேட தேவையுடையோர், முதியவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் பிரயாணத்தின் போது பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு எப்போது விடிவுகாலம் கிட்டும்.

[:]

0 Comments

Leave A Reply