10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி சிறி முருகன் மாதர் சிக்கன கடன் வழங்கும் கூட்டுறவு சங்கத்தில் – சுதந்திர தினம்

0 Comments

Leave A Reply