10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி சீயக்காடு இந்து மயானத்திற்கு செல்லும் வீதியில் புதிய பாலத்திற்கு அத்திபாரம் இடப்பட்டது

0 Comments

Leave A Reply