10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

[:ta]நீர்வேலி சீ.சீ.த.க பாடசாலை மாணவர்களுக்கு உதவி[:]

[:ta] நீர்வேலி  சீ.சீ.த.க பாடசாலையைச் சேர்ந்த குறித்த எண்ணிக்கையான  வசதி குறைந்த மாணவர்களுக்கு நீர்வேலி கந்தசாமி கோவிலடியைச் சேர்ந்த  திரு.க.குமாரசாமி குடும்பத்தினர் பயிற்சிக் கொப்பிகளை எமது இணையத்தின் கோரிக்கைகளுக்கு எற்ப வழங்கியிருந்தனர். நன்றியுடன் பாராட்டுகின்றோம்.

[:]

0 Comments

Leave A Reply