10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி தெற்கு இ.த.க பாடசாலையில் கிளித்தட்டுப் போட்டி

1 Comment

  1. Good Attempt. Very glad to see our school.Students are playing very interestingly. Best Wishes to the Princpal ,Staff, Students and the well wishers.OLd Students will support you all in the future.

Leave A Reply