10ம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும்..

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம்-newneervely.com,1.12.2020 அன்று பத்தாம் ஆண்டில் கால்பதிக்கின்றது

நீர்வேலி தெற்கு இ.த.க பாடசாலையில் கிளித்தட்டுப் போட்டி

1 Comment

  1. Good Attempt. Very glad to see our school.Students are playing very interestingly. Best Wishes to the Princpal ,Staff, Students and the well wishers.OLd Students will support you all in the future.

Leave A Reply