10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி தெற்கு மக்களுக்கு மரக்கறி 1 ம் கட்ட உதவி

நீர்வேலி தெற்கு  முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமநாதன் இளைஞர் அணியினர் நீர்வேலி தெற்கு மக்களுக்கு மரக்கறி  1 ம் கட்ட உதவியினை  01.05.2020 வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீ சுப்பரமணிய சனசமூகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.

0 Comments

Leave A Reply