10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி தெற்கு முருகையன் கோவிலில் கந்தபுராணபடிப்பு நிறைவு நாள் 31.08.2014 அன்று நடைபெற்றது

0 Comments

Leave A Reply