10 வருட பூர்த்தி

நீர்வேலி மக்களின் ஒரேயொரு உறவுப்பாலம் newneervely.com 1.12.2021 இன்று வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.

நீர்வேலி தெற்கு வில்லுமதவடியை முற்றுமுழுதாக மக்களிடம் இராணுவம் கையளிப்பு

DSC00048நீர்வேலி   தெற்கு வில்லுமதவடியை முற்று முழுதாக   மக்களிடம் இராணுவம் கையளித்துள்ளது.கடந்த ஆண்டு ஒரு பகுதியை மட்டும் மக்களிடம் கையளித்திருந்தது.இந்த மாதம் முற்றுமுழுதாக மக்களிடம் வழங்கியுள்ளது.முன்னர் வழங்கப்பட்ட பகுதிகள் அவ்வீட்டு உரிமையாளர்களால் புனரமைக்கப்பட்டு அங்கு குடியேறியுள்ள நிலையில் தற்போது விடவிக்கப்பட்ட பகுதிகளும் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.DSC00045

DSC00049DSC00048DSC00047DSC00045DSC00044DSC00041DSC00052

0 Comments

Leave A Reply